Umowa między Policją a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych

Data publikacji: 22.01.2014

22 stycznia 2014 r. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński oraz Prezes Zarządu PWPW Krzysztof Żarnotal podpisali umowę o wzmocnieniu przez funkcjonariuszy Policji ochrony transportów wartości pieniężnych realizowanych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Umowa reguluje zasady wzmocnienia ochrony transportów wartości pieniężnych, a także zasady uzgadniania szczegółowego sposobu i taktyki ochrony transportu oraz liczby funkcjonariuszy Policji i policyjnych środków transportu przewidzianych do jego wzmocnienia.