413 miejsc pracy dla byłych policjantów

Data publikacji: 21.01.2014

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku ogłosił rozpoczęcie rekrutacji byłych policjantów do służby w komórkach właściwych do spraw prewencji w komendach miejskich i powiatowych Policji oraz oddziale prewencji na terenie województwa pomorskiego. Ogłoszenie dotyczy tych policjantów, którzy dokumenty wymagane do rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej złożą przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia ze służby w Policji.

Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z wskazaniem jednostki Policji, w której kandydat chce pełnić służbę,

  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,

  • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,

  • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.


Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia oraz umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

  • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (administracja, prawo, ekonomia lub bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne),

  • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego,

  • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,

  • posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej,

  • posiadanie prawa jazdy kategorii A lub C.

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku komisarz Joanna Kowalik-Kosińska powiedziała, że nie po raz pierwszy komenda organizuję rekrutację adresowaną do byłych policjantów, choć – jak przyznała – tym razem jest ona największa. - Liczymy, że przyjdą do nas gotowi do pracy funkcjonariusze, którzy nie będą musieli przechodzić kursu podstawowego – wyjaśniła. Dodała, że mile widziane są także osoby, które zrezygnowały po ukończeniu kursu podstawowego w szkole Policji.

Osoby zainteresowane ogłoszeniem powinny złożyć dokumenty w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Więcej informacji.