Medale i odznaczenia w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze

Data publikacji: 17.01.2014

15 stycznia br. w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. wręczył medale i od-znaczenia policjantom oraz pracownikom Policji, a także awanse dla dwóch nowych oficerów.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Złotym Medalem za długoletnią służbę” odznaczeni zostali:
1. Ewa Kusiak,
2. Jerzy Czajka

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Srebrnym Medalem za długoletnią służbę” odznaczeni zostali:
1. asp. szt. Ireneusz Adamczyk
2. nadkom. Grzegorz Czopek 
3. asp. szt. Andrzej Gramatyka
4. podkom. Maciej Sałek
5. nadkom. Sebastian Siwicki
6. podinsp. Jarosław Tchorowski

Decyzją ministra spraw wewnętrznych „Odznaką Zasłużony Policjant” odznaczeni zostali:

  • odznaką srebrną:
    st.asp. Jacek Magierski
  • odznaką brązową:
    podkom. Krzysztof Gajda 
    podinsp. Jacek Wołoszański

Komendant Wojewódzki wręczył także akty mianowania i listy gratulacyjne policjantom mianowanym na pierwsze stopnie oficerskie:
1. podkom. Anecie Atłachowicz
2. podkom. Marcinowi Gurgurewiczowi

Uchwałą Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w Warszawie, przyznano odznaczenie związkowe „Srebrną Odznakę Honorową” podkom. Krzysztofowi Gajdzie.

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nadinspektor Ryszard Wiśniewski, gratulując odznaczonym i awansowanym zwrócił uwagę, że przełożeni powinni zauważać ciężką pracę swoich podwładnych i występować o taką formę ich wyróżniania.

Źródło: Komunik@tor