Zmieniają się zasady postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń

Data publikacji: 16.01.2014

28 stycznia 2014 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z dnia 13.01.2014, poz 64).

Wejście w życie powolanego rozporządzenia niesie za saobą m.in. następujące zmiany:

1) nowy wzór wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (załacznik nr 2 rozporządzenia),
2) wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niz po upływie 10 lat od ostatniego nadania,
2) wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.

Warto zaznaczyć, że wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę, które wpłynęły do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będą rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Zobacz treść rozporządzenia.