Badanie stanu trzeźwości funkcjonariuszy i pracowników Policji

Data publikacji: 17.01.2014

14 stycznia br. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński ­ po serii tragicznych wydarzeń spowodowanych w ostatnich dniach przez pijanych kierowców ­ skierował do komendantów wojewódzkich, komendanta stołecznego oraz szkół Policji pismo, którego celem jest zwrócenie uwagi przełożonych na stan psychofizyczny funkcjonariusza i pracownika Policji przed podjęciem służby/pracy i w trakcie jej trwania. Pismo nie jest zaleceniem komendanta wprowadzającym obligatoryjne kontrole stanu trzeźwości.

- (…) Z przykrością należy stwierdzić, że co prawda incydentalnie, ale jednak zdarzają się przypadki podejmowania czynności służbowych przez policjantów, w tym kierowania pojazdem służbowym Policji pod wpływem alkoholu. Każdy taki przypadek zasługuje na szczególne potępienie i wymaga stanowczej reakcji zarówno ze strony przełożonych jak i innych policjantów – napisał Komendant Głównego Policji. 

Zaznaczył, że Policja jako formacja szczególnego społecznego zaufania jest zobowiązana nie tylko do przestrzegania norm prawnych, ale także prezentowania właściwej postawy etycznej i moralnej. 

Obowiązek przełożonych

Nadinsp. Działoszyński polecił komendantom „wzmóc nadzór służbowy oraz podjąć działania o charakterze prewencyjnym w stosunku do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji, którzy wykonują zadania służbowe, w szczególności wobec tych, którzy kierują pojazdem służbowym”. Zwrócił też uwagę, że na obowiązek dokonania sprawdzenia stanu gotowości do służby, w tym zwrócenie uwagi na stan psychofizyczny funkcjonariusza/pracownika, spoczywa na bezpośrednim przełożonym. - Nadzór ten nie powinien ograniczać się wyłącznie do czynności podejmowanych bezpośrednio przed przystąpieniem do służby/pracy, ale również w jej trakcie – napisał Komendant Główny Policji.

Uzasadnione podejrzenie

Ponadto zaznaczył, że w sytuacji jakichkolwiek wątpliwości (uzasadnionego podejrzenia) co do stanu trzeźwości funkcjonariusza czy pracownika należy nie dopuścić takiej osoby do pracy (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Jednocześnie poinformował, że zgodnie z art. 17 ust. 3 ww. ustawy, należy także przeprowadzić stosowne badanie stanu trzeźwości.

Losowe kontrole trzeźwości

Dodatkowo w trybie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w ramach sprawowanego nadzoru służbowego, komendant M. Działoszyński polecił podjąć działania prewencyjne polegające na prowadzeniu losowych kontroli trzeźwości kierujących pojazdami służbowymi Policji i ich dokumentowania.

Jednocześnie zwrócił uwagę, żeby uświadamiać policjantów i pracowników Policji o konsekwencjach prawnych i społecznych podejmowania zarówno czynności zawodowych pod wpływem alkoholu, jak i prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości w czasie wolnym od służby.