Instruktorzy strzelań policyjnych

Data publikacji: 14.01.2014

Policjanci kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych zakończyli dziś zajęcia w Słupsku. Absolwenci już wkrótce będą samodzielnie prowadzić szkolenia dla swoich koleżanek i kolegów w jednostkach organizacyjnych Policji. Szkoła Policji w Słupsku była do końca 2013 roku jedyną w kraju placówką szkolącą instruktorów tej specjalności.

Zgodnie z wydawanymi co rok - na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji – wytycznymi, zajęcia z doskonalenia strzeleckiego, prowadzone przez instruktorów w jednostkach terenowych, są obowiązkowe. Program kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych został zatwierdzony w 2007 roku.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego, w odpowiednio przygotowanych obiektach, które umożliwiają przeprowadzenie wszystkich strzelań programowych, profesjonalnie przygotowuje policjantów z całego kraju do samodzielnego prowadzenia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji.

W ciągu prawie czterech tygodni szkolenia w Słupsku kandydaci na instruktorów zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do samodzielnego prowadzenia zajęć. Podczas kursu policjanci oprócz tego, że doskonalili swoje indywidualne umiejętności strzeleckie, zapoznawali się także z elementami metodyki szkolenia i doskonalenia strzeleckiego policjantów. Poznawali zasady, metody kształcenia, środki dydaktyczne w realizacji szkolenia strzeleckiego, strukturę zajęć szkoleniowych oraz zasady budowy i sporządzania konspektu do prowadzonych zajęć. Ponadto zapoznali się z systemem oceniania w szkoleniu strzeleckim policjantów w obszarze formalno-organizacyjnym.

Zakończony właśnie kurs to ostania edycja rozpoczęta jeszcze w 2013 roku. Od 2014 roku Kurs Instruktorów Strzelań Policyjnych oprócz Szkoły Policji Słupsku realizują też Szkoły Policji w Katowicach, Legionowie i Szczytnie. Zwiększenie liczby jednostek prowadzących ten kurs z jednej do czterech, wynika z dużej liczby policjantów, którzy powinni odbyć tego rodzaju specjalistyczne szkolenie.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku