Kolejni funkcjonariusze Policji z uprawnieniami instruktora Polskiego Związku Narciarskiego

Data publikacji: 14.01.2014

11 stycznia 2014 r. na Stacji Narciarskiej Czorsztyn Ski w Kluszkowcach zakończył się trwający 16 dni kurs szkoleniowy dla funkcjonariuszy Policji. 43 policjantów starało się uzyskać uprawnienia instruktora lub pomocnika instruktora Polskiego Związku Narciarskiego. Kurs prowadzony był przez instruktorów Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego.

43 funkcjonariuszy, którzy wzięli udział w kursie, to reprezentanci garnizonów: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego i łódzkiego. Nie zabrakło także policjantów z jednostek antyterrorystycznych Policji i Centralnego Biura Śledczego KGP.

Szkolenie realizowane było na podstawie zaktualizowanego Programu Nauczania Narciarstwa Zjazdowego i obejmowało m. in. technikę jazdy na nartach, udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym na stokach narciarskich oraz ocenę niebezpiecznych zachowań osób korzystających z tej formy rekreacji. W wyniku szkolenia kolejni policjanci otrzymali uprawnienia instruktora lub pomocnika instruktora PZN, które będą wykorzystywali w swoich jednostkach m.in. podczas realizacji zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego przygotowującego policjantów do pełnienia służby patrolowej na zorganizowanych terenach narciarskich.

Zorganizowanie tego przedsięwzięcia było możliwe dzięki zawartemu 19 października 2011 r. Porozumieniu między Komendantem Głównym Policji a Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim związkiem Narciarskim w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dotychczas kurs szkoleniowy ukończyło w sumie 80 policjantów, z czego 53 uzyskało stopień instruktora PZN, a 27 pomocnika instruktora PZN.

Przeprowadzenie przedmiotowego kursu wpisuje się w ustawowe zadania Policji jako formacji troszczącej się o ochronę życia i zdrowia osób oraz ich mienia, w tym również osób uprawiających rekreację zimowa.