Szef Policji: Chciałbym za dwa lata powiedzieć, że policjanci w całym kraju mają dobre warunki pracy

Data publikacji: 13.01.2014

W najnowszym numerze miesięcznika „Policja 997” komendant główny policji nadinsp. Marek Działoszyński podsumował miniony rok i opowiedział o wyzwaniach w 2014 roku. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem "Co za nami? Co przed?

Nr 106 / 01.2014Wysoka ocena społeczna i dobra sytuacja kadrowa

- Odnotowaliśmy o 60 tysięcy mniej przestępstw niż w roku 2012. To tak, jakby na całym Mazowszu albo w woj. łódzkim nie doszło do żadnego przestępstwa. Dowodzi to skuteczności pracy policjantów. Naszą pracę docenił też ONZ, po listopadowym szczycie klimatycznym w Warszawie. Tak dobrych ocen stanu bezpieczeństwa podczas szczytu dotąd nic wystawiono nikomu – powiedział z satysfakcją komendant.

Centrum Badania Opinii Społecznej zrealizowało na początku września 2013 r. kolejną edycję badania instytucji publicznych na reprezentatywnej próbie 911 dorosłych Polaków. Większość obywateli dobrze oceniło działalność Policji. Pozytywnie na temat pracy policjantów wypowiedziała się większość ankietowanych - 66 proc. (CBOS, 5-12 września 2013 r.).

Zaznaczył, że obecnie z Policji odchodzi coraz mniej funkcjonariuszy; tak dobra sytuacja miała miejsce w 2004 r. Powiedział, że zwiększony został także fundusz motywacyjny dla policjantów: o 30 milionów złotych po połowie roku i o 8 milionów na dodatki okresowe w końcu roku 2013.

Komendant poinformował, że w 2013 r. przyjęto do Policji 5560 nowych funkcjonariuszy. - Wakat w policji stanowił po 11 miesiącach 2013 roku 4,42 proc. stanu etatowego i jest on bardzo zbliżony w poszczególnych województwach  – zaznaczył.

Oszczędności

Zdaniem szefa policji efekty przyniosła racjonalizacja wydatków, w tym zredukowanie liczby posterunków. W niektórych województwach koszty stałe udało się zmniejszyć nawet o milion złotych rocznie, co pozwoliło przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na wydatki rzeczowe. Około 500 tys złotych miesięcznie przyniosła również reorganizacja Komendy Głównej Policji i zmniejszenie liczby biur z 18 na 12.

Program standaryzacji komend i komisariatów

Nadinsp. Marek Działoszyński odniósł się także do przygotowanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych programu standaryzacji komend i komisariatów, który będzie trwał do końca 2015 r.

- Dzięki zaangażowaniu służb logistycznych i finansowych udało się wykorzystać wszystkie środki, którymi dysponowaliśmy w 2013 roku, mimo że czasu było bardzo mało. Szacujemy, że miliard ze standaryzacji może wygenerować pól miliarda ze źródeł zewnętrznych - krajowych i europejskich. Chcemy, by już na etapie tworzenia zasad przyznawania środków unijnych Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uwzględniło Policję wśród potencjalnych beneficjentów. Przed nami perspektywa na lata 2014-2020 i musimy zadbać, żeby o nas nie zapomniano. Chciałbym za dwa lata powiedzieć, że policjanci w całym kraju mają dobre warunki pracy – powiedział komendant.

e-posterunek

- Wycofaliśmy się z e-posterunku. Po głębokich analizach doszliśmy do wniosku, że ten produkt nie odpowiada naszemu zapotrzebowaniu. Ta aplikacja od początku jest obarczona wadami prawnymi – powiedział szef Policji. Zaznaczył jednocześnie, że idea stworzenia takiego oprogramowania jest wciąż aktualna. - Rozmawiamy z resortem sprawiedliwości, w którym działa program Libra. Dobrze byłoby, żeby Policja też mogła z niego korzystać. To bardzo ułatwiłoby pracę. Nie rezygnujemy z programu e-usługi – powiedział M. Działoszyński.

Plany na 2014 r.

- Rok 2014 to konsekwentne realizowanie priorytetów, które obowiązują do końca 2015 roku. Od zbliżania Policji do obywateli nie ma odwrotu. Policjant służy i nie może o tym zapomnieć – powiedział komendant.

Do zadań w 2014 r. zaliczył m.in.:

  • wdrażenie algorytmu postępowania w sprawach przemocowych,

  • poprawę bezpieczeństwa podczas imprez masowych,

  • wyłączenie CBŚ ze struktur KGP,

  • kontynuację prac nad Systemem Wspomagania Obsługi Policji.

​Więcej: M. Działoszyński, Co za nami? Co przed?, „Policja 997”, nr 1 (106), styczeń 2014 r., s.4-5.