Polacy o monitoringu wizyjnym

Data publikacji: 09.01.2014

Pod koniec zeszłego roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało kompleksowe przepisy regulujące kwestie monitoringu wizyjnego. Zasady rejestracji obrazu oraz prawa osób, które są monitorowane zostaną unormowane w ustawie. W celu poznania opinii Polaków na temat tej problematyki, w czasie prac nad założeniami do ustawy zleciliśmy przeprowadzenie badania społecznego w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu. Jak wynika z badania Polacy uważają monitoring za rozwiązanie znacznie poprawiające bezpieczeństwo, jednak zdecydowana większość z nas twierdzi, że niezbędne są przepisy regulujące te kwestie.

Polacy uważają, że monitoring zwiększa ich bezpieczeństwo. 77 proc. dorosłych mieszkańców Polski czuje się bezpieczniej, jeśli przestrzeń publiczna, w której przebywają jest objęta monitoringiem. Podobny odsetek (73 proc.) Polaków deklaruje, że czuje się bezpieczniej jeśli miejsce zamieszkania jest dodatkowo chronione przy użyciu kamer. Minister Bartłomiej Sienkiewicz zapowiadając ustawę o monitoringu wizyjnym wielokrotnie podkreślał, że celem regulacji jest nie jego likwidacja, lecz nadanie mu pewnych ram prawnych i cywilizowanego kształtu. Podobne zdanie na temat tej problematyki ma zdecydowana większość z nas. 

Rys. 1  czy Pan/Pani czuje się, bądź czułby się/czułaby się bezpieczniej, jeśli Pana/Pani miejsce zamieszkania jest/byłoby dodatkowo chronione przy użyciu monitoringu wizyjnego?


Aż 91 proc. ankietowanych stwierdziła, że kwestia monitoringu powinna być uregulowana prawnie.  W tej sprawie panuje pełna zgodność. Ankietowani – niezależnie od płci, wieku, wykształcenia czy wielkości miejscowości w której żyją – zgodnie twierdzą, że taka ustawa powinna powstać. 

Rys. 2 W Polsce nie ma obecnie dokumentu prawnego, który regulowałby zasady monitorowania przestrzeni publicznej. Czy Pana/Pani zdaniem kwestia monitoringu wizyjnego powinna być uregulowana prawnie? 

Jedną z ważniejszych zmian, którą wprowadzi ustawa będzie obowiązek oznaczania przestrzeni objętej monitoringiem. 65 proc. mieszkańców Polski uważa, że wprowadzenie takiej konieczności jest niezbędne. Za obowiązkiem takiego oznakowania najczęściej opowiadają się ludzie w przedziale wiekowym 35-44, z miast do 49 tys. mieszkańców. 

Rys. 3 Czy Pana/Pani zdaniem przestrzeń objęta monitoringiem wizyjnym powinna być oznakowana? 

Podczas badania zapytano także ankietowanych na temat ewentualnej możliwości zamieszczania w internecie nagrań uczestników zajścia lub przestępstwa w celu ustalenia tożsamości sprawcy. Większość ankietowanych (65%) uważa, że poszkodowane osoby prywatne powinny mieć taką możliwość. Z kolei 30% ankietowanych się na to nie zgadza, wśród nich jest więcej kobiet.

Rys. 4 Na ile się Pan/i zgadza na to, aby poszkodowane osoby prywatne miały możliwość zamieszczania w Internecie filmów z nagraniami uczestników zajścia lub przestępstwa w celu ustalenia tożsamości sprawcy?


***

Badanie zostało zrealizowane w październiku 2013 r. przez Grupę IQS na zlecenie MSW metodą CATI na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski (wiek 18+, N=1000)

Podczas badania zapytano także ankietowanych na temat ewentualnej możliwości zamieszczania w internecie nagrań uczestników zajścia lub przestępstwa w celu ustalenia tożsamości sprawcy. Większość ankietowanych (65%) uważa, że poszkodowane osoby prywatne powinny mieć taką możliwość. Z kolei 30% ankietowanych się na to nie zgadza, wśród nich jest więcej kobiet.

Zobacz także: MSW przygotowało przepisy o monitoringu wizyjnym

Źródło: msw.gov.pl