Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej jednostek terenowych Policji

Data publikacji: 09.01.2014

8 stycznia 2014 r. w Szkole Policji w Słupsku rozpoczął się kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej jednostek terenowych Policji. W trakcie prawie miesięcznego szkolenia słuchacze kursu będą przygotowywać się do wykonywania zadań służbowych na stanowisku dyżurnego jednostki, jego zastępcy oraz pomocnika dyżurnego.

Program przewiduje nabywanie, aktualizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie reakcji służby dyżurnej na zgłoszone wydarzenie, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, a także wykorzystanie przez służbę dyżurną systemów teleinformatycznych oraz urządzeń technicznych na stanowisku kierowania.

Wart podkreślenia jest fakt, że tego rodzaju spotkania są płaszczyzną do wielokierunkowej wymiany doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami kursu, która pozwala na wypracowywanie algorytmów postępowania w nietypowych sytuacjach oraz stanowi tak zwany „bank dobrych praktyk”.

Nowością w tym kursie jest prowadzenie po raz pierwszy zajęć w nowym komisariacie, który przeszedł generalny remont, a także uzyskał wyposażenie o oprogramowanie dokładnie takie samo jak to, które znajduje się na stanowisku dyżurnego w jednostkach Policji.

Kurs trwa 23 dni i składa się z prawie 200 godzin zajęć dydaktycznych. Udział w nim bierze 16 policjantów z z północnej i centralnej Polski. Większość funkcjonariuszy w już w tej chwili pełni służbę na stanowisku dyżurnych, ich staż na tym stanowisku wynosi od kilku miesięcy do kilku lat. Taki staż sprawia, że kurs w słupskiej szkole Policji będzie również okazją do wymiany doświadczeń w zakresie podejmowania działań w określonych sytuacjach i zdarzeniach.

Źródło: SP w Słupsku