Wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie funduszu socjalnego

Data publikacji: 08.01.2014

8 stycznia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej,Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz.U. z 7 stycznia 2014 r. poz 22).

Na podstawie rozporządzenia Komendant Główny Policji, Komendant Stołeczny Policji, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych powołują, każdy w swojej jednostce organizacyjnej, w drodze decyzji, komisję socjalną.

Zobacz treść rozporządzenia.