Policja i polskie media współpracują w systemie Child Alert

Data publikacji: 07.01.2014

W związku z wdrażaniem przez Policję systemu Child Alert, Komenda Główna Policji podpisała pierwsze porozumienia o współpracy z polskimi mediami m.in. stacjami telewizyjnymi TVN, TVP INFO oraz rozgłośnią radiową RMF FM. Współpraca ma na celu podniesienie skuteczności prowadzonych działań poszukiwawczych zaginionych dzieci. KGP nie ponosi z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

Child Alert to system masowego i natychmiastowego rozpowszechniania informacji o zaginionym dziecku, którego życie lub zdrowie jest zagrożone. W  przypadku zaginięcia dziecka, decyzję o wszczęciu procedury Child Alert podejmuje Policja.

Platformę obsługują eksperci Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP. Po uruchomieniu procedury Child Alert Policja przygotowuje komunikat, który następnie przekazywany jest mediom. 

Komunikat zawiera wszelkie niezbędne informacje takie jak: 

1) aktualne zdjęcie osoby małoletniej;
2) wiek i imię osoby małoletniej, a w uzasadnionych przypadkach także jej nazwisko; 
3) opis jego ubioru;
4) cechy charakterystyczne;
6) informacje dotyczące okoliczności zaginięcia/zdarzenia;
7) numer telefonu, na który mają być przekazywane informacje o osobie wymienionej w emitowanym komunikacie Child Alert.

Informacje na temat poszukiwanego dziecka można zgłaszać 
pod specjalnym numerem alarmowym
995