Projekty przepisów w sprawie wykazu uzbrojenia

Data publikacji: 07.01.2014

Ministerstwo Gospodarki przekazało do konsultacji międzyresortowych pakiet trzech projektów rozporządzeń dotyczących obrotu bronią. Wprowadzają one zmiany w zakresie wykazu uzbrojenia, na które potrzebne jest zezwolenie, oraz rejestru tego typu zezwoleń.

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym wymagane jest zezwolenie, wdraża do krajowego porządku prawnego Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej przyjęty przez Radę UE 11 marca 2013 r. Dokument określa wykaz uzbrojenia, na którego wywóz, przywóz, transfer wewnątrzunijny z terytorium RP oraz przez terytorium RP, usługę pośrednictwa, pomoc techniczną oraz tranzyt wymagane jest zezwolenie. Projekt uwzględnia również uwagi Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia w Zielonce dotyczące stosowania właściwej terminologii w nazewnictwie uzbrojenia.

Z kolei rozporządzenie w sprawie rejestru udzielonych zezwoleń uaktualnia jego terminologię w zgodzie z terminologią ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie krajowego zezwolenia generalnego określa natomiast kraje, podmioty oraz towary o znaczeniu strategicznym, w odniesieniu do których udziela się krajowego zezwolenia generalnego. Celem dokumentu jest dokonanie zmian w dotychczasowym warunkach stosowania krajowych zezwoleń generalnych oraz ustanowienie kolejnego. Będzie ono umożliwiało wywóz uzbrojenia z terytorium RP po targach, testach, wystawach czy pokazach, z zachowaniem dotychczasowego poziomu bezpieczeństwa.

Źródło: www.mg.gov.pl