Wizyta szefa EULEX w JSPP Kosowo

Data publikacji: 31.12.2013

31 grudnia 2013 r. policjantom XXII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie wizytę złożył szef Misji Unii Europejskiej EULEX Berndt Borchardt. Spotkanie odbyło się w bazie Camp Charlie w Mitrowicy, gdzie stacjonują polscy policjanci. Szef misji w towarzystwie dowódcy jednostki podinsp. Ryszarda Bąkowskiego zwiedził teren bazy, zapoznał się z warunkami służby oraz spotkał się z policjantami.

Koniec roku stał się doskonałą okazją nie tylko do życzeń, ale także do podsumowań i do refleksji nad przyszłością misji. Berndt Borchardt podkreślił znaczenie polskiego kontyngentu w procesie normalizacji i wdrażania praworządności w Kosowie. Działająca w ramach Departamentu Specjalnego Policji polska jednostka jest jedyną tego rodzaju w tym młodym państwie. Jej specyfika wynika zarówno z mandatu misji, który nakreśla szczegółową jej rolę, jak i z faktu, że poza siłami NATO stacjonującymi tutaj w ramach misji KFOR jest ona jedyną niezależną formacją zwartą przygotowaną do działania w przypadkach zakłócenia porządku publicznego.

Od początku trwania misji udział w niej brały jednostki Policji z różnych krajów, jednak to nasi policjanci, dzięki swemu profesjonalizmowi, co podkreślił szef misji, są tutaj szczególnie cenieni. Stopniowa stabilizacja sytuacji w Kosowie sprawia, że rola Unii Europejskiej w tym procesie zmienia się. Struktury państwowe Kosowa działają coraz sprawniej a wraz z tym ciężar działań przesuwa się coraz bardziej w stronę doradztwa i mentoringu spychając na plan dalszy potrzebę fizycznego zabezpieczenia tego procesu.

Szef misji podziękował polskim policjantom za ich dotychczasowy wkład w działania na rzecz stabilizacji w Kosowie i wyraził nadzieję, że w przyszłych strukturach EULEXU nie zabraknie tak istotnego elementu, jakim jest polska jednostka specjalna. Berndt Borchardt życzył policjantom dalszej owocnej służby i spotkania w podobnym gronie za rok.