Terminy przyjęć do Policji w 2014 r.

Data publikacji: 02.01.2014

Komendant Główny Policji wyznaczył na rok 2014 następujące terminy i limity przyjęć do służby w Policji:

  • 28 stycznia - 480 osób.
  • 1 kwietnia - 1000 osób.
  • 2 czerwca - 1100 osób.
  • 5 sierpnia - 620 osób.
  • 7 października - 1100 osób
  • 2 grudnia - 1100 osób.

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2014 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

Zobacz: Jak zostać policjantem