NIK przedstawi informacje nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Data publikacji: 02.01.2014

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że w lutym przedstawione zostaną wyniki kontroli badania bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. NIK kontrolowała działania Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, samorządów, sprawdzała system fotoradarów, prawidłowość usytuowania znaków drogowych i jakość dróg.

- Sprawdzaliśmy, czy zarządcy dróg działają w ramach inwestycji drogowych tak, aby były one bezpieczne, czy wprowadzono ograniczenia prędkości w miejscach, w których dochodziło do wypadków drogowych, czy na drogach nie umieszczono zbyt dużej liczby znaków drogowych oraz to, czy Policja i ITD ma odpowiednie siły i środki do kontroli ruchu drogowego i czy działania tych instytucji doprowadziły do redukcji zagrożeń w ruchu drogowym - powiedział K. Kwiatkowski.