Wrocławscy policjanci ukończyli kurs języka migowego

Data publikacji: 27.12.2013

We Wrocławiu przeprowadzony został kurs polskiego języka migowego z elementami alternatywnych metod komunikacji osób głuchoniewidomych dla funkcjonariuszy Policji. Kurs dofinansowany został przez Urząd Miejski Wrocławia i realizowany przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym we Wrocławiu.

Policjanci w trakcie ostatnich dwóch miesięcy nauczyli się podstawowych zwrotów komunikacyjnych jak również zasad obowiązujących w świecie osób niesłyszących. W tym celu spotkali się z osobami niesłyszącymi mieszkającymi we Wrocławiu . Z każdym mieli możliwość porozmawiania i sprawdzenia nabytych umiejętności. W zajęciach uczestniczyli policjanci ze wszystkich komisariatów oraz komendy miejskiej we Wrocławiu. Już planowane jest podnoszenie zdobytych umiejętności i zorganizowanie kursu na poziomie średnio zaawansowanym.

 

Źródło: KMP Wrocław