Nowi instruktorzy taktyki i technik interwencji

Data publikacji: 27.12.2013

W listopadzie i grudniu br. w Szkole Policji w Katowicach przeprowadzona została kolejna edycja kursu specjalistycznego dla instruktorów policyjnych w zakresie taktyki i technik interwencji TITS-7/13, w trakcie którego swoje umiejętności doskonaliło 16 policjantów z kilkunastu jednostek południowej i centralnej części Polski.

Szkolenie instruktorów taktyki i technik interwencji jest niezwykle wymagające. Jednocześnie zmusza do ogromnego wysiłku fizycznego, zaangażowania i koncentracji podczas posługiwania się bronią i innymi środkami przymusu, jak również kształci z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania.

Zakończenie TITS 20.12.2013 r. 018ikona

19-20 grudnia 2013 r. przeprowadzony został egzamin końcowy, na który składały się trzy zadania praktyczne:

  • zademonstrowanie umiejętności wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i posługiwania się bronią palną;
  • przeprowadzenie interwencji policyjnej;
  • przeprowadzenie zajęć z taktyki i technik interwencji w zakresie objętym doskonaleniem zawodowym policjantów.

Wszyscy uczestnicy kursu potwierdzili na egzaminie osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności do realizacji zadań instruktora taktyki i technik interwencji.

Źródło: SP w Katowicach