Informatyczne fakultety dla młodych policjantów w słupskiej Szkole Policji

Data publikacji: 23.02.2009

Kursy dotyczące przestępczości komputerowej i metod jej zwalczania - w takich zajęciach dodatkowo uczestniczyć mogą młodzi policjanci przebywający na szkoleniu podstawowym w słupskiej Szkole Policji. Oprócz wykładowców zajęcia ze słuchaczami prowadzą także specjaliści z firm, których działalność oparta jest w głównej mierze na internecie. Swoimi doświadczeniami w walce z nieuczciwymi internautami podzielili się przedstawiciele portalu aukcyjnego Allegro.pl oraz serwisu społecznościowego Nasza-klasa.pl.

Jest to już kolejna edycja tego rodzaju wykładów. W czasie wolnym od zajęć młodzi policjanci mają możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy z zakresu przestępstw popełnianych przy wykorzystaniu ogólnoświatowej sieci. Specjaliści w zakresie zabezpieczeń internetowych przekazują policjantom wiedzę na temat sposobów popełniania przestępstw, a także metod ujawniania takich zdarzeń. Wszystkie wykłady ilustrowane są bogato prezentacjami, a w niektórych przypadkach prelegenci przywożą ze sobą także, zabezpieczone przez policję, przedmioty służące do popełniania przestępstw.

Wizyty specjalistów w słupskiej Szkole Policji mają jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Często zdarza się, że osoby, które zostały oszukane na aukcji internetowej zgłaszają ten fakt Policji, ale nie potrafią podać istotnych dla ścigania przestępcy danych. Aby wykrywanie oszustów było szybkie i skuteczne, już na poziomie przyjęcia zgłoszenia policjant powinien uzyskać od osoby pokrzywdzonej niezbędne informacje, które mogą pomóc w śledztwie. Prowadzone w słupskiej Szkole Policji kursy dostarczają policjantom niezbędnej wiedzy na ten temat.

- Dzięki takim spotkaniom policjanci mają dostęp do najnowszej wiedzy związanej z walką z przestępcami internetowymi nie tylko na platformach handlowych - mówi kierownik sekcji do spraw kontaktów z organami ścigania w Allegro.pl Jakub Pepłoński.

- W internecie nikt nie jest anonimowy, jeśli przestępca chce wykorzystać sieć do popełnienia czynu zabronionego, zawsze zostawi po sobie ślad - mówi natomiast rzecznik prasowy portalu Nasza-klasa.pl Bartłomiej Szambelan.

Specjalistyczne zajęcia to jeden z fakultetów, na które mogą uczęszczać młodzi policjanci kształcący się w słupskiej Szkole Policji. Wykłady prowadzili już między innymi profesorowie prawa, prokuratorzy, sędziowie, biegli sądowi oraz przedstawiciele firm zajmujących się ochroną praw autorskich i znaków towarowych.

Nagranie audio Mówi rzecznik prasowy portalu Nasza-klasa.pl - Bartłomiej Szambelan

Nagranie audio Mówi kierownik sekcji do spraw kontaktów z organami ścigania w Allegro.pl - Jakub Pepłoński