Zakończenie I etapu kursu z zakresu ceremoniału.

Data publikacji: 14.06.2013

Zakończył się I etap kursu doskonalenia w zakresie organizacji i realizacji uroczystości o charakterze ceremonialnym.

Przedsięwzięcie realizowane było zgodnie z założeniami zaakceptowanymi przez Komendanta Głównego Policji szkoleniowego w następujących terminach i składach grup szkoleniowych:

  • 8-11 kwietnia br. w Szkole Policji w Pile (Poznań, Gorzów Wlkp., Wrocław),
  • 15– 18 kwietnia br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (Olsztyn, Białystok, Radom),
  • 22-25 kwietnia br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (KSP, Lublin, Łódź, Kielce), 20–23 maja br. w Szkole Policji w Katowicach (Katowice, Kraków, Opole, Rzeszów),
  • 10–13 czerwca br. w Szkole Policji w Słupsku (Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz).

W szkoleniu uczestniczyli Naczelnicy Wydziałów Prezydialnych i wydziałów prezydialnych KWP, Gabinetu KSP, dowódcy uroczystości, poczty sztandarowe i flagowe, lektorzy, kapelmistrzowie i muzycy orkiestr policyjnych, przedstawiciele stowarzyszeń działających przy Policji (Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina 1939 r., Stowarzyszenie Historyczne „Na Posterunku”) oraz kapelani policyjni wyznania katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego.

Kurs przeprowadzony przy wykorzystaniu pakietu ceremonialnego, w skład którego wchodziły publikacje „Ceremoniał policyjny”, „Regulamin musztry w Policji”, „Ceremoniał policyjny w praktyce” oraz prezentacje wykładowców.

Zajęcia realizowali eksperci policyjni powołani Decyzją  nr 78 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 marca br. w sprawie nieetatowego zespołu do przeprowadzenia kursów doskonalenia w zakresie organizacji uroczystości o charakterze ceremonialnym. Ponadto szkolenia z zasad pracy lektora prowadził przedstawiciel podmiotu pozapolicyjnego. Tematy z zakresu protokołu dyplomatycznego realizował bezkosztowo ekspert Protokołu Dyplomatycznego MSZ. Do udziału w szkoleniu realizowanym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zaproszony został przedstawiciel wojska, tj. dowódca uroczystości z Oddziału Spraw Reprezentacyjnych Garnizonu Warszawa.

Z przeprowadzonych podczas wszystkich edycji kursu ankiet ewaluacyjnych wynika potrzeba dalszych szkoleń z zakresu ceremoniału policyjnego. Na przełomie 2013 i 2014 r. zaplanowane zostały m.in. szkolenia dla rzeczników prasowych KWP/KSP, kapelanów policyjnych, kapelmistrzów orkiestr policyjnych i dyrygentów chórów oraz policjantów KGP.