Nowa pozycja w e-czytelni

Data publikacji: 19.12.2013

W dziale e-czytelnia pojawiła się nowa pozycja, przydatna zwłaszcza dla uczestników kursów podstawowych i specjalistycznych, a także policyjnych dochodzeniowców. Skrypt jest syntetycznym zestawieniem komentarzy i orzecznictwa sądowego z części ogólnej kodeksu karnego. Pozycja wydana przez Szkołę Policji w Pile ma pomóc w prawidłowym kwalifikowaniu różnych stanów faktycznych, a także ujednolicić procedurę we wszystkich jednostkach Policji.

Opracowanie pt.: „Część ogólna kodeksu karnego (wybrane zagadnienia)” zostało przygotowane po zaobserwowaniu w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych problemów ze zrozumieniem przez słuchaczy powyższej tematyki. Jest to o tyle istotne, że bez dobrej znajomości części ogólnej kodeksu karnego niemożliwe jest prawidłowe stosowanie części szczególnej tego aktu prawnego. Dlatego też, z myślą o pomocy w przyswajaniu wiedzy przez policjantów uczestniczących w kursach podstawowych i specjalistycznych, prowadzonych przez kadrę dydaktyczną Szkoły Policji w Pile, powstał taki skrypt. Opracowany materiał jest dopełnieniem i rozszerzeniem informacji przekazywanych przez wykładowców podczas zajęć, m.in. o tematyce:

  • Pojęcie i znamiona przestępstwa;
  • Formy stadialne i zjawiskowe popełniania przestępstw;
  • Zasady odpowiedzialności za przestępstwa;
  • Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną;
  • Kary i środki karne.

Skrypt stanowi syntetyczne zestawienie komentarzy i orzecznictwa sądowego w wyżej wymienionym zakresie. Ma za zadanie ułatwić słuchaczom przyswojenie tej trudnej problematyki, pomóc w prawidłowym kwalifikowaniu różnych stanów faktycznych, a także ujednolicić procedurę postępowania w jednostkach Policji.

Zobacz skrypt