Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji - kolejne inwestycje i remonty

Data publikacji: 21.11.2013

W ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji rozstrzygnięte zostały już 253 przetargi na remonty i inwestycje na łączną kwotę 294 124 373, 53 zł. Do końca roku przewidziane jest rozstrzygnięcie kolejnych 48 o wartości 22 096 053, 27 zł. Łączna wartość wszystkich przetargów na inwestycje i remonty jednostek policji w 2013 – zgodnie z pierwotnymi założeniami Programu - wyniesie około 1/3 całej kwoty zaplanowanej w Programie na lata 2013-2015 (1 mld zł).

Do 15 listopada zakończyło się 79 przetargów na inwestycje o wartości 205 073 753, 71 zł oraz 174 przetargi na remonty jednostek policji na łączną kwotę 89 050 620, 82 zł.  Do końca 2013 planuje się rozstrzygnąć jeszcze 20 przetargów na inwestycje (na kwotę 9 471 865 zł) i 28 przetargów na remonty (12 624 188, 27 zł).

W efekcie prowadzonych prac powstały nowe siedziby dla trzech komend powiatowych (w Tomaszowie Lubelskim, Staszowie i Szczecinku). Do końca roku planowane jest jeszcze zakończenie inwestycji dotyczących czterech obiektów - dwie budowy (KPP  Opoczno ,  VII KP w Lublinie), odbiór prac modernizacyjnych (KPP Włoszczowa) i adaptacyjnych (KMP Mysłowice). Ponadto w tym roku wyremontowane zostaną 53 komendy i komisariaty. Zakończony już został remont jednego komisariatu Policji (I KP Wałbrzych).

***

Program standaryzacji komend i komisariatów policji zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych policji. Celem programu jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego komend powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatów. Dzięki działaniom, podjętym w ramach programu, możliwe będzie m.in. zapewnienie wysokiej jakości warunków obsługi obywateli poprzez poprawę stanu technicznego obiektów policyjnych; usuwanie oraz zapobieganie powstawaniu barier w dostępie mieszkańców do komend i komisariatów; ujednolicenie wizerunku komend i komisariatów, aby ułatwić identyfikację budynków policji.

Program standaryzacji komend i komisariatów policji będzie realizowany w latach 2013 -2015, a jego wykonawcą jest komendant główny policji. Komendant odpowiedzialny jest za całość przeprowadzanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Natomiast komendanci wojewódzcy (stołeczny) policji odpowiedzialni są za realizację programu na terenie swoich garnizonów. Nadzór nad całością programu sprawuje minister spraw wewnętrznych poprzez zespół ds. programu standaryzacji komend i komisariatów policji.