Powstają przepisy o ochronie pokrzywdzonych i świadków

Data publikacji: 17.12.2013

Do konsultacji społecznych ma trafić projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka. Zakres ochrony zależeć ma od zagrożenia świadka i przestępstwa, o jakim zeznaje.

Autorzy nowelizacji chcą wprowadzić dwie formy ochrony, tzw. miękką i pełną. Do pierwszej dostęp miałby każdy pokrzywdzony i świadek; do drugiej już nie. W pierwyszm przypadku projekt mówi o stałym kontakcie z policjantem (w komendach powołani zostaną koordynatorzy do spraw ochrony) i o opiece psychologa. Drugi rodzaj ochrony przewiduje instrumenty nadzwyczajne (ochrona osobista, pomoc w przeprowadzce do innego miasta, znalezieniu w nim pracy, nowe nazwisko i nowe dokumenty, operacja plastyczna). Te będą przyznawane w sytuacjach nadzwyczajnych, tj. zagrożenia życia. W procedurze karnej pojawi się z kolei przepis, który wprowadzi jako zasadę poufność danych o miejscu zamieszkania i zatrudnieniu świadka.

Źródło: Rzeczpospolita