Minister SWiA podpisał rozporządzenie dotyczące uposażeń policjantów (aktl.)

Data publikacji: 18.02.2009

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna podpisał rozporządzenie dotyczące uposażeń policjantów. Teraz zostanie ono skierowane do podpisu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a następnie do publikacji w Dzienniku. Wejście w życie niniejszych rozporządzeń umożliwi wypłacenie funkcjonariuszom podwyżek z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r. Przeciętna miesięczna podwyżka dla jednego funkcjonariusza wyniesie około 300 zł.

W celu realizacji w 2009 r. podwyżek uposażeń funkcjonariuszy resortu, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał w dniu 22 stycznia br. rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 23 poz. 143.

Ponadto, Minister SWiA w dniu 11 lutego br. podpisał rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Rozporządzenie zostanie opublikowane w najbliższym Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie dotyczące uposażeń policjantów zostało podpisane w dniu dzisiejszym. Teraz trafi do podpisu "w porozumieniu" do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, po czym zostanie skierowane do publikacji w Dzienniku.

Analogiczny przepis płacowy dotyczący funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych.

Wejście w życie niniejszych rozporządzeń umożliwi wypłacenie funkcjonariuszom podwyżek - z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r. Przeciętna miesięczna podwyżka (bez nagrody rocznej) dla jednego funkcjonariusza wyniesie w:

  • Policji i Straży Granicznej po ok. 300 zł
  • Państwowej Straży Pożarnej ok. 370 zł
  • Biurze Ochrony Rządu - 320 zł

Indywidualne kwoty podwyżek funkcjonariuszy mogą być zróżnicowane w zależności od stażu służby oraz oceny wywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych.

05.03.2009 Aktualizacja

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz.U. 2009 nr 30 poz. 201)

Pliki do pobrania