Wizyta delegacji Chorwacji w KGP

Data publikacji: 18.02.2009

W dniach 16-18 lutego 2009 r. na zaproszenie Pana Adama Rapackiego, Podsekretarza Stanu w MSWiA przebywała w Polsce delegacja chorwackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Panem Ivo Bačiciem, Sekretarzem Stanu na czele.

Podczas pobytu delegacji w Polsce odbyły się spotkania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Oddziale Straży Granicznej w Kuźnicy Białostockiej, Komendzie Głównej Policji oraz w Komendzie Stołecznej Policji.

Celem wizyty w Komendzie Stołecznej Policji było zapoznanie się z funkcjonowaniem Stołecznego Stanowiska Kierowania, natomiast w trakcie spotkania w Komendzie Głównej Policji w dn. 18 lutego br. goście zapoznali się z funkcjonowaniem polskiej Policji, współpracą międzynarodową w ramach strefy Schengen, działaniem Biura SIRENE oraz wykorzystaniem śmigłowców w służbie polskiej Policji.

Stronie polskiej przewodniczył Pan Adam Rapacki - Podsekretarz Stanu w MSWiA natomiast z ramienia Komendy Głównej Policji Pan nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk - I Zastępca Komendanta Głównego Policji.