Wyjazdowe posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Data publikacji: 17.02.2009

Dziś odbyła się agenda wyjazdowego posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Posłowie odwiedzili ośrodek szkolenia Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, a następnie zapoznali się ze stanem realizacji Programu Modernizacji Policji oraz kwestiami dotyczącymi oszczędności budżetowych w Policji w 2009 r.

Posłowie odwiedzili ośrodek szkolenia Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, gdzie zapoznali się ze strukturą i zadaniami biura oraz stanem wyposażenia, obejrzeli pokaz sprzętu policyjnych jednostek antyterrorystycznych, a także pokaz sprawności antyterrorystów.

Następnie, już w Komendzie Głównej Policji, posłowie zostali zapoznani ze stanem realizacji Programu Modernizacji Policji. Zadawali także pytania dotyczące oszczędności budżetowych w Policji w 2009 r. Kwestia ta została szczegółowo omówiona, także w kontekście ostatnich doniesień medialnych. Posłom przedstawiono sytuację budżetową Policji i te obszary jej działań, które zostaną objęte oszczędnościami. Podkreślono wyraźnie, że w terminie są (i będą) wypłacane pensje policyjne, a ponadto poinformowano, że w całym kraju wypłacana jest obecnie nagroda roczna (tzw. trzynastka). Należy zaznaczyć, że cięcia nie będą dokonywane w obszarach związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek Policji - dotyczy to oczywiście także paliwa do radiowozów.