Program przeciwdziałania przemocy domowej - trwają szkolenia dla policjantów

Data publikacji: 27.11.2013

Od nowego roku na terenie całego kraju ruszy program algorytmów i kwestionariuszy szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia. Funkcjonariusze otrzymają instrukcje wyjaśniające, jak interpretować znaki świadczące o tym, że mają do czynienia z zagrożeniem wymagającym interwencji. Algorytmy i kwestionariusze mają minimalizować dowolność w podejmowaniu decyzji przez funkcjonariuszy podczas interwencji domowej. Obecnie trwają szkolenia dla policjantów, które mają zwiększyć kompetencje w zakresie działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do końca 2013 r. we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, zostanie przeszkolonych 27 tys. policjantów. Wydrukowano również podręczniki oraz algorytmy, które będą dystrybuowane w komendach wojewódzkich policji.  

Wdrożenie programu na terenie całego kraju było poprzedzone pilotażem w województwie lubuskim. Przez cały wrzesień policjanci na podstawie kwestionariuszy zatrzymali 46 sprawców przemocy domowej.

***

Przeciwdziałanie przemocy domowej, a w szczególności zapewnienie skuteczniejszej ochrony osób najsłabszych – w szczególności dzieciom, kobietom oraz osobom starszym to jeden z priorytetów działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Bartłomiej Sienkiewicz  już w kwietniu informował, że zamierza stworzyć odpowiedni model działania w tym zakresie, przy ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi, które pomagają ofiarom przemocy. Program algorytmów i kwestionariuszy został opracowany przy współpracy z Policją, Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”.

Więcej informacji.