Odpowiedzialność dyscyplinarna po raz czwarty

Data publikacji: 26.11.2013

„Zbieg różnego rodzaju odpowiedzialności represyjnej w służbach mundurowych” - to tytuł kolejnego, czwartego już seminarium, poświęconego odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych, które odbyło się 7 listopada br. w Szkole Policji w Pile.

W trakcie obrad przedstawiono następujące referaty:

  • „Zbieg sankcji dyscyplinarnych z innymi sankcjami represyjnymi w służbach mundurowych” (prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • „Odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta za przewinienia dyscyplinarne wypełniające znamiona przestępstw pozostających w zbiegu" (SSN Wiesław Kozielewicz),
  • „Węzłowe problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy” (prof. dr hab. Katarzyna Dudka, Uniwersytet im. Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie),
  • „Aksjomatyczna podstawa zbiegu przestępstw i deliktów dyscyplinarnych w służbach mundurowych” (dr Piotr Jóźwiak, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu),
  • „Zbieg odpowiedzialności administracyjno - karnej z innego rodzaju odpowiedzialnością represyjną w służbach mundurowych” (adw. Dawid Korczyński, Uniwersytet Warszawski),
  • „Zbieg deliktu dyscyplinarnego z przestępstwem lub wykroczeniem popełnionym przez policjanta. Odpowiedzialność za naruszenie wizerunku Policji” (mł. insp. Sebastian Maj Komenda Wojewódzka Policji w Opolu),
  • „Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z odpowiedzialnością za wykroczenie w służbach mundurowych” (dr Anna Korzeniewska - Lasota, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski),
  • W kwestii przedawnienia karalności deliktu dyscyplinarnego policjanta relewantnego prawnokarnie” (dr Barbara Janusz-Pohl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • „Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, w oparciu o dowody zebrane podczas postępowań karnych, w kontekście zbiegu czynów przestępczych z przewinieniami dyscyplinarnymi” (st. asp. Błażej Dulat, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego).

W seminarium wzięło udział ponad 80 osób, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Sądu Najwyższego, środowisk naukowych (Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Wyższej Szkoły Biznesu w Pile), Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i jednostek organizacyjnych Policji (Komendy Głównej Policji, garnizonów wojewódzkich i powiatowych, szkół) - ekspertów, teoretyków i praktyków.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Piły Janusz Kubiak, Przewodniczący Wydziału IV Izby Karnej Sądu Najwyższego – SSN Wiesław Kozielewicz, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Pile doc. dr Ireneusz Adamczak, prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc i prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Katarzyna Dudka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Dyrektor Instytutu Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu dr Bartłomiej Wróblewski, mł. insp. Sebastian Maj - naczelnik Wydziału Kontroli KWP w Opolu, autor książki „Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych”.

Podczas obrad prelegenci poruszali wiele interesujących zagadnień dot. postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych, w szczególności w aspekcie zbiegu odpowiedzialności. Podczas dyskusji wymieniano się spostrzeżeniami i doświadczeniami dot. prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz aktualnego stanu orzecznictwa w tym zakresie.

 

Krzysztof Opaliński