XII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Data publikacji: 29.09.2013

Już po raz 12. policjanci i pracownicy Policji oraz ich rodziny spotkali się na Jasnej Górze. Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego organizowane są corocznie w dniu Świętego Michała Archanioła – patrona naszej formacji przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów przy wsparciu Społecznego Komitetu.

W jasnogórskich uroczystościach wzięli udział przedstawiciele garnizonów Policji z całego kraju z Komendantem Głównym Policji nadinsp. Markiem Działoszyńskim na czele, przedstawiciele innych służb mundurowych, organizacji, grup rekonstrukcyjnych oraz klas policyjnych. Asystę honorową stanowili policjanci z Kompanii Reprezentacyjnej Policji OPP w Warszawie, Kompanii Honorowej OPP w Katowicach, poczty sztandarowe z jednostek organizacyjnych Policji oraz policyjne orkiestry i chóry.

Pielgrzymka wyruszyła z Placu Biegańskiego w Częstochowie. Wiązanki kwiatów złożone zostały przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki oraz przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza.

W południe została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji środowiska policyjnego na Jasnogórskich Błoniach. Mszę koncelebrował Ksiądz Biskup Józef Guzdek – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji oraz policyjni kapelani. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewniła Orkiestra KWP we Wrocławiu i chór KWP w Poznaniu. Pielgrzymi modlili się w intencji Policji przed cudownym obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej Królowej Polski. W swoich modlitwach wspominali również kolegów, którzy zostali zamordowani na Wschodzie oraz tych, którzy ponieśli śmierć w czasie pełnienia służby.

XII Spotkanie Jasnogórskie Środowiska Policyjnego zakończyło się koncertem chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w sali O. Koreckiego oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji KSP w Parku Jasnogórskim.