Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych

Data publikacji: 25.09.2013

7 listopada br w Szkole Policji w Pile, przy współudziale Komendy Głównej Policji, odbędzie się czwarte seminarium z zakresu postępowania dyscyplinarnego. Tegoroczna edycja poświęcona będzie zbiegowi różnego rodzaju odpowiedzialności represyjnej w służbach mundurowych.

Udział w obradach wezmą przedstawiciele m.in. Sądu Najwyższego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Komendy Głównej Policji, Prokuratury, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej oraz szkół i jednostek terenowych Policji.

Celem seminarium jest wzbogacenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń i poglądów w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w służbach mundurowych.