„Kobiety kobietom w służbie”

Data publikacji: 24.09.2013

Takie przesłanie towarzyszyło konferencji zorganizowanej przez Radę ds. Kobiet Służby Więziennej w dniach 16 – 18 września br. w Popowie. W wydarzeniu udział wzięły funkcjonariuszki Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz funkcjonariuszki Policji z Komendy Stołecznej Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Komendy Głównej Policji.

W panelach dyskusyjnych aktywnie uczestniczyły: insp. dr hab. Izabela Nowicka prorektor ds. studenckich WSPol., podinsp. Izabela Wiciak – st. wykładowca WSPol. kom. Anna Kędzierzawska z Komendy Stołecznej Policji.

Wśród Gości Honorowych wydarzenia znalazł się Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, który zaprezentował między innymi sytuację kadrową, rozwiązania prawne
i organizacyjne, które wdrożone zostały w Policji na rzecz poprawy standardów funkcjonowania policjantek. Podkreślił, że kobiety w służbie ceni za profesjonalizm i jest dumny, że w instytucji którą zarządza kobiety zajmują już dzisiaj najwyższe stanowiska służbowe –  Komendant Wojewódzki Policji.

Więcej informacji na stronie www.kobietykobietomwsluzbie.pl