Wchodzi w życie nowelizacja KPK

Data publikacji: 18.07.2013

18 lipca wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którą tajemnica statystyczna będzie prawnie chroniona.

Ustawa zrównuje ochronę tajemnicy statystycznej z gwarancjami przewidzianymi dla tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej i dziennikarskiej. Zgodnie z nowelizacją osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy statystycznej będzie można przesłuchać co do faktów nią objętych tylko wtedy, kiedy będzie to niezbędne dla wyjaśnienia sprawy, w której toczy się postępowanie. Warunkiem zwolnienia z tajemnicy statystycznej będzie też brak możliwości wyjaśnienia tej sprawy na podstawie innych dowodów.

Zgodnie z nowelizacją w postępowaniu wykroczeniowym sąd nie będzie mógł zwolnić osoby od zachowania tajemnicy statystycznej w trakcie składania przez nią zeznań.

Ustawa dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2011 r., który orzekł, że przesłanki zwolnienia z tajemnicy statystycznej powinny być określone na poziomie ustawowym.

Sejm uchwalił ustawę 10 maja br. Prezydent podpisał ustawę 24 czerwca br. Znowelizowane przepisy obowiązują od 18 lipca br.

Źródło: sejm.gov.pl