Rząd o wyodrębnieniu CBŚ

Data publikacji: 18.06.2013

Na stronie internetowej MSW opublikowano tekst stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Dokument zawiera uwagi do poselskiego projektu ustawy, która ma na celu wyodrębnienie ze struktury Komendy Głównej Policji Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP).

Zobacz tekst stanowiska Rządu