Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy

Data publikacji: 11.06.2013

W Dzienniku Ustaw ogłoszono jednolity tekst Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu (...) oraz ich rodzin. Ustawa stanowi załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r.

Pliki do pobrania