"Bezpieczne dziś – bezpieczne jutro" w Banku Dobrych Praktyk

Data publikacji: 04.06.2013

Program „Bezpieczne dziś – bezpieczne jutro” powstał w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również w celu zintegrowania wszystkich dotychczas prowadzonych akcji i przedsięwzięć w tym zakresie. Program został dobrany i opracowany w taki sposób, aby jego treść, przekaz oraz cel ewoluowały wraz z rozwojem dzieci. Jednocześnie jest on komponentem przedsięwzięć ogólnokrajowych, realizowanych w ramach programów ukierunkowanych na podniesienie poczucia bezpieczeństwa.

Cele bezpośrednie programu to:

 • przybliżenie wiedzy dzieciom na temat występujących zagrożeń oraz wskazanie sposobów ich unikania,
 • uświadomienie dzieciom zjawiska agresji, jego przyczyn, skutków jakie ze sobą niesie oraz sposobów zapobiegania,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • uświadomienie rodzicom przyczyn sięgania po narkotyki przez dzieci i młodzież,
 • uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z nieumiejętnego korzystania z Internetu,
 • edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży od przedszkola do szkoły średniej,
 • przybliżenie dzieciom i młodzieży zasad uczestnictwa w imprezach sportowych,
 • promowanie właściwych postaw i zasad kulturalnego kibicowania,
 • ograniczenie zjawiska przemocy rówieśniczej i chuligaństwa stadionowego,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku,
 • uświadomienie osobom starszym mechanizmów dokonywanych oszustw, wyłudzeń i kradzieży.

Działania ujęte w programie podzielone zostały ze względu na kategorię wiekową i od 2007 roku skierowane są zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, do uczniów klas I-VI, jak i młodzieży oraz dorosłych.

Więcej na stronie Banku Dobrych Praktyk - "Bezpieczne dziś – bezpieczne jutro"