Odprawa roczna polskiej Policji - Założenia projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy służb mundurowych

Data publikacji: 30.01.2009

Podsumowanie roku 2008 w polskiej Policji i cele na obecny zaprezentowano podczas odprawy kadry kierowniczej Policji, która odbyła się 29-30.01 w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Wzięli w niej udział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji - Adam Rapacki, komendanci wojewódzcy, dyrektorzy biur KGP i przedstawiciele związków zawodowych. Podczas spotkania w drugim dniu wicepremier Grzegorz Schetyna przedstawił założenia reformy emerytalnej służb mundurowych. Wstępny projekt został przedłożony do konsultacji środowisku policyjnemu.

- Zadania na rok 2008 zostały zrealizowane - powiedział komendant główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk. - Chodzi o ograniczenie przestępczości, podnoszenie skuteczności pracy Policji i społeczną ocenę naszej pracy. Zostały utrzymane pozytywne trendy w ograniczaniu przestępczości. Skuteczność wykrywania jest wyższa w kategoriach przestępstw pospolitych - szczególnie dokuczliwych społecznie.

2008 rok był już piątym z kolei rokiem, w którym stale zmniejszała się liczba przestępstw. Od 2003 do 2008 r. ogólna liczba przestępstw zmalała o prawie 380 tys., a liczba przestępstw kryminalnych o 366 tys. Oznacza to, że jeszcze 5 lat temu, średnio każdego dnia dochodziło do ponad 3 tys. przestępstw kryminalnych dziennie. W 2008 r. było ich mniej o ponad 1000 dziennie

Jednocześnie Policja odnotowała najwyższy w swojej historii wskaźnik wykrywalności - 65,9 proc.

Również społeczna ocena pracy Policji jest bardzo dobra.

Komendant główny podkreślił, że rok 2009 jest czasem spełnienia oczekiwań społecznych w zakresie: skrócenia czasu reakcji na zdarzenie i obsługi interesanta w jednostce Policji. Priorytetem jest również kierowanie policjantów w miejsca szczególnie niebezpieczne.

W drugim dniu odprawy komendanci wojewódzcy spotkali się z wicepremierem Grzegorzem Schetyną i wiceministrem Adamem Rapackim. Zostały przedstawione założenia projektu ustawy o emeryturach i rentach funkcjonariuszy służb mundurowych. Komendanci wojewódzcy i powiatowi mają przekazać założenia emerytalne do debaty policjantom i wypracować ewentualne zmiany i propozycje.

1. Na dotychczasowych warunkach wg. wstępnej propozycji pozostaną funkcjonariusze przyjęci do służby przed 1 stycznia 1999 roku i urodzeni przed 31 grudnia 1968 r.

2. Okres przejściowy proponowany jest funkcjonariuszom urodzonym po 1 stycznia 1969, a zatrudnionym przed 1 stycznia 1999. Ci policjanci mogą wybrać pomiędzy nowym systemem, a starym. Jeśli nie zdecydują się na nowy system emerytalny, będą mogli pozostać w służbie na starych zasadach.

3. Wszyscy przyjęci do służby w Policji po 1 stycznia 1999 roku będą objęci nowym systemem emerytalnym.

PDFZałożenia projektu ustawy o emeryturach i rentach dla funkcjonariuszy służb mundurowych (Plik PDF)

W związku z sytuacją finansową w dobie światowego kryzysu i koniecznością szukania oszczędności we wszystkich resortach w granicach 10 proc. budżetu, zapadła decyzja o powołaniu specjalnego zespołu. Złożony z przedstawicieli komendantów wojewódzkich, zastępców i głównych księgowych zespół ma wskazać konkretne rozwiązania.

Minister SWiA Grzegorz Schetyna zagwarantował, że nie zabraknie pieniędzy na płace, zaplanowane na ten rok podwyżki dla policjantów oraz wypłaty bieżących świadczeń.

Jak powiedział komendant główny Policji gen insp. Andrzej Matejuk - Społeczeństwo nie musi się również obawiać o swoje bezpieczeństwo. Policjantom nie zabraknie benzyny w radiowozach, by dojechać na miejsce interwencji.