Bezpiecznie do celu – policyjna wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Data publikacji: 12.02.2013

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie w 2011 roku podjęła inicjatywę wzbogacenia doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy ruchu drogowego o wiedzę Policji z innych państw członkowskich UE (Niemcy, Litwa, Francja). W maju 2011 roku projekt KWP w Lublinie „Bezpiecznie do celu – policyjna wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym” został pozytywnie oceniony przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci i uzyskał dofinansowanie na jego realizację.

Poznanie rozwiązań w zakresie: przeprowadzania kontroli ruchu drogowego i eliminowania nieprawidłowości zarówno dotyczących zachowań uczestników ruchu drogowego, jak i stanu technicznego pojazdów i dróg, zwalczania przestępczości pospolitej związanej z ruchem drogowym (przemyt, tranzyt towarów i pojazdów pochodzących z przestępstw lub mogących służyć do ich popełniania, przemieszczanie się grup przestępczych itp.), zabezpieczania imprez masowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, działalności propagandowo-profilaktycznej wśród uczestników ruchu drogowego, likwidowania skutków zdarzeń drogowych, sporządzania dokumentacji, a także pomocy uczestnikom zdarzeń drogowych, metod współpracy z innymi organami powołanymi m. in. do zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, opracowywania i wdrażania programów profilaktycznych i działań prewencyjnych stosowanych przez Policję niemiecką, francuską oraz litewską. Dotychczas funkcjonariusze ruchu drogowego Policji garnizonu lubelskiego nie mieli możliwości skorzystania z doświadczeń Policji zagranicznych w zakresie rozwiązań stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozwiązania oraz podejście stosowane przez funkcjonariuszy ruchu drogowego w krajach przyjmujących w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym różnią się od metod stosowanych przez policjantów ruchu drogowego w Polsce i są następujące:

Francja - w przypadku zdarzeń na autostradach i braku możliwości zjechania pojazdem z drogi jest on niezwłocznie spychany na pobocze przez radiowozy, które mają do tego celu specjalnie montowane odboje. W celu szybkiego reagowania na nieprawidłowości występujące w infrastrukturze drogowej, jak również w ruchu drogowym, zorganizowano działalność komisariatów autostradowych, które mieszczą w jednym budynku funkcjonariuszy Policji, przedstawicieli zarządcy drogi oraz pomoc drogową. Ciekawym rozwiązaniem jest organizacja służby w systemie 3-zmianowym. Policjanci pełnią służbę odpowiednio 7, 11 i 6 godzin w ciągu doby.

Niemcy - berlińska Policja używa wideo rejestratorów analogowych (na kasety) z uwagi na to, że w nagraniach cyfrowych może być ingerencja z zewnątrz, czyli ktoś może manipulować przy nagranym wykroczeniu, a przy nagraniu analogowym nie ma możliwości ingerencji. Istotną rolą w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest wsparcie policji niemieckiej przez lokalne media, które pełnią funkcję łącznika, pomiędzy mieszkańcami a policją, poprzez nagłaśnianie wszystkich działań prewencyjnych prowadzonych w Berlinie oraz przedstawiając wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym. W poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym w dużej mierze zaangażowane są podmioty poza policyjne tj.: urzędy, szkoły, projektanci dróg. Celem poprawy bezpieczeństwa pieszych wprowadzono w berlińskich szkołach program, w którym dzieci opisywały swoją drogę do szkoły. Po tych badaniach urzędnicy brali pod uwagę wskazówki przekazywane im przez dzieci. Jednym z nowatorskich rozwiązań, które jest systematycznie wprowadzane przez władze miasta, jest umieszczanie w sąsiedztwie szkół urządzeń bezpieczeństwa, informujących kierowców o prędkości z jaką poruszają się w rejonie przejścia dla pieszych w okolicy szkoły. 

W przypadku przekroczenia prędkości wyświetlany jest komunikat (freigeben)„Zwolnij!”, a w przypadku kiedy kierowca jedzie z prędkością dopuszczalną, wyświetlany jest napis (danke!)„Dziękuję!” Dość szokującym, ale skutecznym pomysłem, jest umieszczenie przed siedzibą policji berlińskiej słupa ogłoszeniowego, na którym umieszczona jest aktualna liczba osób zabitych w wypadkach drogowych zaistniałych na terenie miasta. Liczba ta jest na bieżąco aktualizowana przez zespół profilaktyki policyjnej, a jej zadaniem jest oddziaływanie na świadomość mieszkańców Berlina – uczestników ruchu drogowego. Tablica zawiera imiona i nazwiska osób, które zginęły w wypadkach drogowych, okoliczności wypadku i kategorii uczestnika-ofiary (kierowca, pieszy, rowerzysta, itp.). Dane te umieszczane są za zgodą rodzin ofiar, przekonanych, że to właśnie w ten sposób również i oni ograniczą nieszczęścia innych ludzi w przyszłości.

Litwa – ustawowy obowiązek noszenia przez wszystkich obywateli elementów odblaskowych, pod groźbą kary pieniężnej. 
 

Więcej: Bank Dobrych Praktyk - "Bezpiecznie do celu – policyjna wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowymŹródło: KWP w Lublinie"