Profilaktyka Oczami Młodzieży

Data publikacji: 05.02.2013

Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, zdarzeniom natury kryminalnej wśród dzieci i młodzieży województwa zachodnio-pomorskiego, aktywizowanie środowiska szkolnego do promocji i propagowania zasad bezpieczeństwa to niektóre z zadań realizowanych w ramach projektu "Profilaktyka Oczami Młodzieży" zgłoszonego do Banku Dobrych Praktyk.

Inicjatywa powstała w Wydziale Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie w 2005 roku. Po siedmiu latach konkurs, początkowo realizowany w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim w oparciu o umowę partnerskiego programu, zaoferował swoim odbiorcom szereg inicjatyw edukacyjnych adresowanych zarówno do osób dorosłych jak i uczniów placówek oświatowych. Innowacyjność stanowi swego rodzaju kompleksowość przygotowanej oferty, która edukuje i daje szansę wyrażenia opinii na temat bezpieczeństwa oraz rozpropagowania najciekawszych pomysłów wśród mieszkańców województwa. 

Projekt jest uniwersalny, można go realizować na terenie całego kraju, w każdym województwie.

Więcej informacji: Bank Dobrych Praktyk - "Profilaktyka Oczami Młodzieży"

 

 

Źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie