Konferencja naukowa "Autorytet w Policji. Budowanie tożsamości organizacji"

Data publikacji: 01.12.2012

W Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, pod patronatem Komendanta Głównego Policji, odbyła się konferencja naukowa „Autorytet w Policji. Budowanie tożsamości organizacji”. Udział w niej wzięli wszyscy komendanci wojewódzcy policji z całego kraju oraz szefowie jednostek policyjnych w Wielkopolsce.

W piątek w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu  odbyła się konferencja  naukowa „Autorytet w Policji. Budowanie tożsamości organizacji”. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, a honorowy patronat nad nią objął Komendant Główny Policji.

Konferencję w imieniu własnym oraz Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Krzysztofa Jarosza otworzył prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz. W swoim wystąpieniu prof. Iwaszkiewicz objaśniał, czym jest siła autorytetu,  a czym autorytet siły. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński wygłosił natomiast referat na temat budowania autorytetu organizacji w kontekście realizacji oczekiwań społecznych przez Policję. Autorytet przełożonego widziany oczami byłego Komendanta Głównego Policji – tę myśl rozwinął następnie  w swoim wystąpieniu nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Budzik.

W dalszej części konferencji jej uczestnicy usłyszeli wiele ciekawych wystąpień. O budowaniu autorytetu poprzez media mówił  Paweł Biedziak, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli, wieloletni rzecznik Komendanta Głównego Policji. "Większość Polaków opinię o Policji czerpie z mediów, nie można tego lekceważyć. Oficerowie Policji mają szansę zaistnieć w mediach budując rzeczywisty autorytet "– powiedział  Biedziak. O etycznych aspektach autorytetu w Policji mówił natomiast ksiądz profesor Edward Wiszowaty z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W dalszych wystąpieniach poruszono również problematykę autorytetu w perspektywie socjologicznej, prawnej oraz w ocenie funkcjonariusza liniowego.

Na zakończenie Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński podziękował za zorganizowanie konferencji oraz wyraził nadzieję, że zapoczątkuje ona szerszą dyskusję o znaczeniu autorytetu wśród wszystkich policjantów. Jak podkreślił, autorytet ma znaczenie nie tylko wewnątrz organizacji, ale - co najważniejsze-  bardzo silnie oddziałuje na ludzi, którym Policja służy i pomaga.

Żródło: KWP w Poznaniu, WSUS