Policja na świecie

Data publikacji: 06.11.2012

„Policja na świecie” to unikatowa w skali europejskiej publikacja poruszająca różnorodne kwestie z zakresu funkcjonowania światowych formacji policyjnych. Wiele uwagi poświęcono w niej następującym zagadnieniom teoretycznym: zarządzanie policją, style działania policji, stres traumatyczny w funkcjonowaniu policji, osobowościowe uwarunkowania efektywności zawodowej policjantów, współdziałanie policji ze społeczeństwem, funkcjonowanie policjantów w sytuacji zagrożenia.

To nowoczesne opracowanie analizuje nie tylko bieżące zmiany w zakresie funkcjonowania rozmaitych organizacji policyjnych, lecz także ukazuje nowe kierunki ich działalności wynikające ze zmian we współczesnym świecie. Autor dokonuje przeglądu systemów organizacji i funkcjonowania policji w niemal stu państwach. Wiele uwagi poświęca międzynarodowej współpracy policji. Uzupełnieniem treści wykładu są okienka problemowe, które ilustrują aktualne problemy pojawiające się w pracy policji.

Autorem publikacji jest profesor Brunon Hołyst, rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, kierownik podyplomowego Europejskiego Studium Problematyki Przestępczości Uniwersytetu Łódzkiego, członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz przewodniczący Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji.