Nowe Zarządzenie dotyczące izb dziecka

Data publikacji: 05.11.2012

Z początkiem grudnia 2012 roku zacznie obowiązywać nowe Zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka. Zarządzenie nr 134 z dnia 30 października 2012 r. zastąpi dotychczas obowiązującą decyzję nr 346 z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie pełnienia służby przez policjantów w policyjnych izbach dziecka.

Treść Zarządzenia dostępna jest pod adresem http://edziennik.policja.gov.pl/DU_KGP/2012/59/akt.pdf.