KWP Łódź - ocena wyników pracy w roku 2008

Data publikacji: 21.01.2009

Przestępczość maleje, a wykrywalność wzrasta - kierownictwo Komendy wojewódzkiej Policji w Łodzi podsumowało efekty pracy garnizonu osiągnięte w 2008 roku

19 stycznia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się odprawa służbowa z udziałem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusza Pawełczyka oraz Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Łodzi Roberta Gąsiorowskiego, na której Kierownictwo KWP w Łodzi podsumowało efekty pracy w 2008 roku. Z dokonanej analizy wynika, że w województwie łódzkim maleje liczba przestępstw, a systematycznie wzrasta ich wykrywalność. Od stycznia do grudnia 2008 r. stwierdzono 71363 przestępstw - o 1833 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a ich wykrywalność zwiększyła się z 57,4% do 63,5 %. Wśród ogólnej liczby przestępstw znaczną część stanowią przestępstwa kryminalne. Ich liczba w 2008 roku wyniosła 50304- o 3434 mniej niż w roku 2007. W tej kategorii Łódzki Garnizon Policji ma wykrywalność na poziomie 50,2%, o blisko 7% wyższą niż w 2008 roku.

Na uwagę zasługuje fakt, że znacznie zmniejszyła się liczba tzw. przestępstw pospolitych - najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców naszego regionu, a jednocześnie wzrosła ich wykrywalność.

Tabela nr 1 dotyczy spadku liczby wybranych przestępstw kryminalnych

Rodzaj przestępstwa Ilość przestępstw wszczętych w 2007 r. Ilość przestępstw wszczętych w 2008 r. Spadek o:
Kradzież cudzej rzeczy 18161 14715 18,9%
Kradzież z włamaniem 8485 7866 7,3%
Kradzież samochodu 2340 1830 21,8%
Bójka i pobicie 993 869 12,5%
Rozbój 1733 1403 19%

 

Tabela nr 2 dotyczy wzrostu wykrywalności wybranych przestępstw kryminalnych

Rodzaj przestępstwa Wykrywalność 2007 r. Wykrywalność 2008 r. Wzrost/Spadek
Kradzież cudzej rzeczy 18,7% 24,5% +5,8%
Kradzież z włamaniem 18,1% 24,2% +6,1%
Kradzież samochodu 20,6% 26,2% +5,6%
Bójka i pobicie 72,3% 72,3% 0,0%
Rozbój 54% 56,2% 2,2%

 

Przestępstwa narkotykowe i gospodarcze:

W 2008 roku na terenie województwa łódzkiego stwierdzono 3744 przestępstwa narkotykowe - o 488 więcej niż w 2007 roku. Wykrywalność tych przestępstw wynosi 95,9 % i utrzymuje się na identycznym poziomie jak w roku 2007.

W 2008 r. wzrosła także liczba stwierdzonych przestępstw o charakterze gospodarczym. Odnotowano ich 5450 - o 507 więcej niż w roku ubiegłym, a wykrywalność tych przestępstw wynosi 91,2%.

Wzrost liczby przestępstw narkotykowych i gospodarczych świadczy o dużym zaangażowaniu i aktywności łódzkich policjantów rozpracowujących te dziedziny przestępczości. Dzięki skutecznym działaniom, policjanci ujawniają i zatrzymują coraz więcej dilerów narkotyków, osób posiadających środki odurzające oraz osób popełniających przestępstwa gospodarcze np. handel tzw. "podróbkami", alkoholem i papierosami bez polskich znaków akcyzy, "pirackimi" płytami CD i DVD.

Warto dodać, że w minionym roku policjanci z Łódzkiego Garnizonu Policji rozwiązali szereg poważnych spraw. Wśród najważniejszych należałoby wymienić między innymi zatrzymanie sprawców i zleceniodawcy brutalnego zabójstwa 32-latka, które miało miejsce w Łodzi przy ul. Składowej w listopadzie 2007 roku. Nad tą sprawą przez blisko rok pracował sztab doświadczonych policjantów, a ich działania w październiku 2008 roku zostały zwieńczone sukcesem. Zatrzymano 2 podejrzanych o dokonanie zabójstwa, pośrednika oraz zleceniodawcę - łódzkiego biznesmena. Czwórce zatrzymanych przedstawiono zarzuty po czym zostali tymczasowo aresztowani. Również w październiku minionego roku kryminalni i śledczy z KWP w Łodzi zlikwidowali laboratorium produkujące amfetaminę usytuowane we wsi w powiecie mazowieckim. Laboratorium działało od marca 2008 roku, a policjanci szacują, że przez ten czas "chemicy" mogli wyprodukować nawet kilkaset kilogramów amfetaminy, która za pośrednictwem kurierów trafiała na polski rynek. 19 osób zatrzymanych, zabezpieczonych 10 samochodów, motocykl BMW i kilkadziesiąt tysięcy złotych gotówki oraz akty notarialne świadczące o własności nieruchomości należących do podejrzanych to efekt grudniowych działań Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na terenie trzech województw. Podejrzani to właściciele firm z branży tekstylnej, wśród których jest 9 kobiet w wieku od 34 do 52 lat oraz 10 mężczyzn w wieku od 27 do 50 lat. Wszystkim zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie m.in. przestępstw skarbowych. Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczupleń podatku VAT wynoszą łącznie 36 milionów złotych, w tym z samego zwrotu z tytułu eksportu ponad 9 milionów.

Ruch drogowy:

W 2008 roku sytuacja na drogach województwa łódzkiego uległa nieznacznej poprawie. O 1,6% spadła liczba wypadków drogowych - z 4847 w 2007 roku n 4769 w roku 2008. Zmniejszyła się także ilość osób zabitych i rannych w tych wypadkach.

Tabela nr 3 dotyczy sytuacji na drogach woj. łódzkiego

Ruch drogowy 2007 r. 2008 r. Wzrost/Spadek o:
Wypadki drogowe 4847 4769 -78
Liczba ofiar 447 438 -9
Liczba rannych 6054 5949 -105

 

Z policyjnych statystyk wynika, że największą grupę sprawców i ofiar wypadków drogowych stanowią kierujący pojazdami, zaś najczęstszymi przyczynami wypadków są: nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu i niedostosowanie prędkości pojazdu do warunków panujących na drodze. Obie te przyczyny stanowią aż 78 % wszystkich wypadków. 12 % wypadków zaistniało z winy pieszych, a wśród największych "grzechów" niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego wymienić należy: nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem, zza pojazdu lub przeszkody, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, wejście na jezdnię przy czerwonym świetle. W dalszym ciągu na drogach województwa łódzkiego policjanci eliminują nietrzeźwych kierujących i osoby kierujące pojazdami pod wpływem środków odurzających. W 2008 roku mundurowi ujawnili 12424 przypadki kierowania pojazdami "na podwójnym gazie" - to jest o 2280 więcej niż w roku ubiegłym. Przeprowadzono 4904 badania nakotesterami, a w 81 przypadkach potwierdzono obecność środków odurzających w organizmie kierującego.