Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw współpracy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Data publikacji: 25.09.2012

Decyzją nr 278 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 września 2012 r. został powołany Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw współpracy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz komórek techniki kryminalistycznej z pozostałymi komórkami organizacyjnymi służby kryminalnej Policji. Funkcję pełnomocnika powierzono się mł. insp. Tomaszowi Kowalczykowi – pozostającemu w dyspozycji Komendanta Głównego Policji.

więcej: Decyzja nr 278 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 września 2012 r.