14 mln zł na budowę oraz remonty komend powiatowych

Data publikacji: 14.09.2012

Michał Deskur, wiceminister spraw wewnętrznych zwrócił się o uruchomienie z rezerwy celowej 14 mln zł na budowę oraz remont komend powiatowych policji. Minister finansów wyraził zgodę, a uruchomione pieniądze pozwolą m.in. na budowę pięciu nowych siedzib komend powiatowych policji oraz na budowę nowej siedziby komendy miejskiej w Ostrołęce. Prace prowadzone będą w ramach tzw. standaryzacji komend powiatowych, która ma na celu poprawę stanu technicznego komend powiatowych w całym kraju. Priorytetem kierownictwa MSW jest bowiem poprawa zarówno warunków pracy policjantów jak i warunków, w których przyjmowani są obywatele.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w ramach ujednolicenia stanu technicznego policyjnych komend, przeznaczy w sumie 14 mln zł na budowę lub prace remontowe siedmiu komend powiatowych policji oraz jednej komendy miejskiej. Przekazane pieniądze pozwolą na budowę łącznie 5 nowych siedzib komend powiatowych policji w: Opocznie, Nowej Soli, Szczecinku, Tomaszowie Lubelskim, Gołdapi, nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, a także na prace budowlane w obiekcie Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie oraz przebudowę i budowę kompleksu budynków Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

Zarówno budowa jak i prace remontowe komend powiatowych realizowane są w ramach tzw. standaryzacji, która ma na celu poprawę stanu technicznego komend w całym kraju. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce, aby standard wyposażenia komend powiatowych był na możliwie wysokim poziomie. Chodzi o poprawę zarówno warunków pracy policjantów, jak i stanu technicznego komend, które mają największy kontakt z obywatelami.  

Uruchomione z rezerwy celowej pieniądze pochodzą ze środków przeznaczonych w 2012 roku m.in. na doposażenie oraz inwestycje służb podległych MSW. W sumie jest tokwota 50 mln zł., z której 14 mln zł zostanie przeznaczonych na tzw. standaryzację komend.

Źródło: MSW