Nowe numery Kwartalnika Prawno – Kryminalistycznego

Data publikacji: 23.08.2012

Przedstawiamy kolejne numery Kwartalnika Prawno – Kryminalistycznego wydawanego przez Szkołę Policji w Pile. Skierowany jest w szczególności do policjantów służby kryminalnej, nauczycieli szkół i ośrodków szkolenia policji, jednak poruszana w nim tematyka może zainteresować wszystkich tych, którzy zajmują się lub interesują szeroko pojętą tematyką prawną i kryminalistyczną.

Na łamach periodyku poruszane są m.in. zagadnienia związane z poszczególnymi aspektami funkcjonowania służby kryminalnej i wykorzystania doświadczeń autorów artykułów w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych policjantów. Zespól redakcyjny zaprasza osoby zajmujące się powyższą tematyką do publikowania własnych artykułów na łamach Kwartalnika (kontakt e-mail: sekretariat@pila.szkolapolicji.gov.pl).

Pliki do pobrania