Relokacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Data publikacji: 22.08.2012

Od 15 sierpnia 2012 roku Jednostka Specjalna Polskiej Policji w Kosowie zmieniła dotychczasowe miejsce stacjonowania. Ze stolicy w Pristine powróciła do Camp Charlie w Kosowskiej Mitrowicy, w którym to miejscu do 2008 r. przebywali funkcjonariusze poprzednich rotacji JSPP.

Przenosiny do poprzedniego miejsca podyktowane były nową strukturą misji oraz zadaniami powierzanymi jednostce po reorganizacji misji Unii Europejskiej w Kosowie (EULEX). Zmiana ta spowoduje, iż polscy policjanci będą bliżej miejsca swojej dotychczasowej służby i będą mogli szybciej reagować na ewentualne zagrożenia.