Konkurs fotograficzny Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Data publikacji: 22.06.2012

Konkurs fotograficzny adresowany jest do pracowników Beneficjentów CUPT oraz partnerów i podwykonawców zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko. Nadrzędnym celem organizatora jest pokazanie inwestycji infrastrukturalnych, jako źródła inspiracji dla artystycznej/reporterskiej fotografii, a także upamiętnienie i udokumentowanie efektów pracy włożonej w rozbudowę i rozwój infrastruktury transportowej.

Przy ocenie prac Jury konkursu położy szczególny nacisk na walory artystyczne nadesłanych zdjęć. Dlatego też pozostawia decyzji uczestników wybór techniki fotograficznej. Dopuszcza sięobróbkę komputerową zdjęć i fotomontaże, tak by spełniona była wizja artystyczna autora fotografii. Zgłoszone do konkursu prace mogą być czarno-białe lub kolorowe.

Zaplanowanotrzy kategorie konkursowe:

  • Człowiek - zdjęcia przedstawiające ludzi, którzy pracują przy projektach (wykonawcy, inżynierowie i in.), mogą to być portrety lub zdjęcia sytuacyjne.
  • Natura - zdjęcia ilustrujące aspekt środowiskowy inwestycji. Pokazują inwestycję w kontekście jej obecności na tle przyrody.
  • Projekt – fotografie pokazujące inwestycję, jako efekt sztuki architektonicznej, konstrukcyjnej

Zgłoszone prace nie mogą być fotografiami przedstawiającymi makietę lub wizualizację inwestycji.

Dla uczestników Konkursu Infrastruktura i środowisko w obiektywie przewidujemy atrakcyjne nagrody:

  • Nagroda główna to wysokiej klasy aparat fotograficzny o wartości około 4 tys. zł.
  • Nagrody-wyróżnienia w każdej z trzech kategorii konkursowej, aparaty fotograficzne o wartości około 3 tys. zł każdy.

Termin nadsyłania prac konkursowych mija 30 września 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe informacje dotyczące udziału w konkursie znajdują się w regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronie internetowej www.cupt.gov.pl(zakładka informacja i promocja).

 

Więcej informacji na stronie organizatora: Centrum Unijnych Projektów Transportowych