Tłumaczenia "Regulaminu pobytu osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych..."

Data publikacji: 05.01.2009

W celu ułatwienia realizacji zadań w zakresie postępowania z cudzoziemcami zatrzymanymi lub doprowadzonymi w celu wytrzeźwienia do PDOZ, Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP przygotował wersje językowe "Regulaminu pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia".

Regulamin stanowi załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dnia 13.10.2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (korespondencja do KWP: L.dz.. EKO-47/3324/08 z dnia 05.01.2009 r.).

Wersja językowa regulaminu:

Pliki do pobrania