E-learning w Szkole Policji w Pile

Data publikacji: 19.12.2008

Szkoła Policji w Pile rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego dla funkcjonariuszy służby dochodzeniowo-śledczej. Uruchomiona została platforma e-learningowa z pilotażową edycją szkolenia. Pomysł realizowany jest we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie. Projekt składa się z dwóch części. W pierwszej fazie, przez okres dwóch miesięcy, słuchacze będą zdobywać wiedzę, a następnie przyjadą do Szkoły na tygodniowe warsztaty, pozwalające na weryfikację przyswojonej wiedzy i realizację praktycznych aspektów szkolenia przy udziale m. in. biegłego, prokuratora i sędziego.

Szkolenie zainaugurowano w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Wzięli w nim udział insp. Witold Stanisław Majchrowicz – Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile, podinsp. Piotr Romankiewicz – Naczelnik Wydziału Kadr KWP w Szczecinie oraz 20 policjantów reprezentujących komendy powiatowe i miejskie garnizonu zachodniopomorskiego.