Mieszkanie i praca w KPP w Słubicach

Data publikacji: 29.02.2012

Komendant Powiatowy Policji w Słubicach, Pan mł. insp. Jerzy Głąbowski w porozumieniu z Burmistrzem Słubic Panem Tomaszem Ciszewiczem ma do zaoferowania 3-pokojowe mieszkanie komunalne z kuchnią i łazienką, o powierzchni 62,5 m kw. Mieszkanie znajduje się w kamienicy przy ulicy I-go Maja w Słubicach.

Lokal zostałby przydzielony w wyniku zawarcia umowy między miastem a policjantem wskazanym przez Komendanta KPP Słubice.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski małżeństw policyjnych (funkcjonariusze Policji). Mieszkanie to zostałoby przydzielone na czas pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach i z chwilą odejścia do innej jednostki lub zakończenia służby podlegałoby zwrotowi.

Komendant oferuje pracę w Wydziale Kryminalnym lub Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach.

Wszystkie osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesyłanie propozycji na adres: Komenda Powiatowa Policji w Słubicach, ulica Kazimierza Wielkiego 1, 69-100 Słubice, Zespół Kadr i Szkolenia.

Bliższe szczegóły dotyczące oferty mieszkania mogą Państwo uzyskać w Zespole Finansów i Zaopatrzenia pod nr tel. 095 759 28 74 (res. 23 274). Natomiast informacje na temat zatrudnienia w KPP Słubice w Zespole Kadr i Szkolenia pod nr tel. 095 759 28 70 (res.23 270).